Årsmöte 2023

Årsmötet hålls måndagen den 20 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Eventuella motioner till årsmötet skall lämnas senast den 28 oktober till styrelsen.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmötet hålls måndagen den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Eventuella motioner till årsmötet skall lämnas senast den 28 oktober till styrelsen.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Årsmötet hålls måndagen den 15 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Årsmötet hålls måndagen den 16 november 2020 kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet. Vi håller så enkelt som möjligt och troligen utomhus.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning. Styrelsen förslag är annars att fortsätta med samma styrelse och valberedning för att hålla mötet så kort och enkelt som möjligt.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmötet hålls måndagen den 18 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2019

Ny hastighet Spånstadsvägen

Åleds vägförening verkat för ökad trafiksäkerhet på gatorna i Åled.

Som ett led i detta och för att minska risken för olyckor från vägarna i Spånstad har vägföreningen ansökt om minskad hastighet på Spånstadsvägen till 60 km/h.

Föreningen har även ansökt om flyttad 40 skylt och ett klargörande vad som gäller angående väjningsplikt från Nattflyvägen.

Efter beslut i Länstyrelsen ändras hastigheten till 60 km/h och väjningsplikt införs från Nattflyvägen.

Länstyrelsen avslår däremot att 40 km/h flyttas högre upp i backen.

Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att följa trafikreglerna så att ingen behöver skadas i onödan.

Fullständigt beslut bifogas.

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Ny hastighet Spånstadsvägen

Årsmöte 2018

Årsmötet hålls måndagen den 19 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2018

Dataskydd GDPR

I samband med tydligare regler kring behandling av personuppgifter har vi tagit bort tidigare debiteringslängder här ifrån hemsidan.

Till nästkommande årsmöte kommer debiteringslängden publiceras på låst sida.

Då vägföreningen är en tvingande förening där det är ägaren till fastigheten som är medlem försöker vi följa de riktlinjer som Riksförbundet för enskilda vägar beskriver kring GDPR.

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Dataskydd GDPR

Årsmöte 2017

Årsmötet hålls måndagen den 20 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Årsmötet hålls måndagen den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2016